inspiratie


 

 

Ubuntu
Ubuntu, spreek uit als oe-boen-toe, is een Afrikaanse denkwijze. De kern is dat wij als mensen (voort)bestaan bij de gratie van elkaar. Toewijding, menswaardig gedrag en verbondenheid vormen de spil. Overgave aan en vertrouwen in de wetenschap dat wij samen deel uitmaken van een groter geheel bieden kracht en geborgenheid.
Dit zegt Nelson Mandela over Ubuntu
Meer informatie over Ubuntu als leiderschapsfilosofie vindt u op www.leontinevanhooft.nl

Wolvengedrag
Wolven zijn intelligente en sociale dieren. Zij leven in roedels en hebben een sterke behoefte om zich individueel én binnen de groep te profileren. Spelenderwijs leren zij alle vaardigheden om later zelfstandig in een nieuwe roedel te kunnen overleven. Lichaamstaal is belangrijk in de communicatie en wordt bewust ingezet; gelaatsuitdrukkingen, maar ook de houding van de staart vertellen veel over de stemming en het doel van de wolf. Het gehuil heeft ook vele functies; roepen van andere roedelleden, maar dient ook om andere boodschappen over te brengen. Elk lid van de roedel kent zijn positie in relatie tot de andere wolven. Deze wisselt naar gelang de situatie en de opgave waar zij voor staan. Het rituele gedrag waarmee de rangorde onder wolven gepaard gaat kan een grote inspiratiebron zijn voor de manier waarop mensen harmonieus kunnen samen leven en werken. Wolven leren ons dat discipline en delen voorwaarden zijn om in vrijheid onderweg te zijn. Meer informatie over het gedrag van wolven leest u hier. Wanneer de wolf aan u verschijnt is de tijd rijp om uw rituelen nieuw leven in te blazen...

archief


brand los