storytelling

In iedere organisatie gaan er authentieke verhalen de ronde over helden, successen, gewoontes en dingen die echt niet kunnen. Deze organisatieverhalen vertellen veel over de cultuur en de identiteit die er leeft. Storytelling helpt om verbinding te maken tussen de informele organisatie en de formele organisatie, ofwel tussen het organisatieverhaal en de corporate story.
 
Brand los beheerst het vakgebied van storytelling en begeleidt u graag in dit proces. Samen met u en uw medewerkers creëren, schrijven en regisseren wij uw unieke verhaal, dat aanzet tot actie en vraagt om doorverteld te worden. Met behulp van de juiste, magische ingrediënten biedt het organisatieverhaal inspiratie, richting en verbinding. En versmelten de eigenheid en de identiteit van uw organisatie.
 
De corporate story bepaalt de koers van uw organisatie. Brand los ziet het als een strategisch kompas voor de toekomst en vertrekpunt voor alle communicatie. Het verhaal bevat de eigen woorden en beelden en verenigt de strategische positionering met de onderscheidende profilering.
 
Storytelling is bedoeld voor iedereen die veranderingen succesvol wil doorvoeren, meer draagvlak wil creëren en beter wil communiceren met medewerkers, (potentiële) klanten, opdrachtgevers en belanghebbenden. Wat is úw verhaal?


brand los