internal branding

Internal branding behelst meer dan interne communicatie. Met behulp van internal branding verbindt u de waarden die leven binnen de organisatie en de mensen die er werken met de onderscheidende, externe profilering. Met andere woorden uw merk, zoals beloofd aan klanten wordt ook daadwerkelijk beleefd en uitgedragen door medewerkers.
 
Brand los vindt internal branding zeer waardevol. Omdat het werkt! De interne identiteit vormt de bron en de basis voor het bouwen van een sterk merk dat extern optimaal ontvangen wordt.
 
De effecten van internal branding zijn dat medewerkers zich bewust worden van waar de organisatie voor staat en zich meer betrokken en verbonden voelen. Daarbij ervaren klanten ook meer binding bij uw merk. Internal branding doet dus een appel op de kennis, houding en het gedrag van alle mensen waar u als merk een relatie mee aan wilt gaan. Om internal brandig te laten slagen, laat brand los een dialoog ontstaan tussen de mensen die de disciplines van Communicatie, HRM en Marketing vertegenwoordigen binnen uw organisatie.
 
Een internal branding traject is niet een lineair project. Het is een beweging die, eenmaal in gang gezet, blijvend aandacht en energie nodig heeft én geeft. Graag informeert brand los u over de mogelijkheden voor uw merk en medewerkers.


brand los