communicatie coaching

Als u waarachtiger wilt zijn, of geen helder beeld (meer) heeft van wie u bent en waar u nu (voor) staat, kan het inschakelen van brand los als communicatie coach een waardevol instrument zijn. Door het contact aan te gaan en aandacht te schenken aan uw ware natuur, innerlijke waarden ambities, maakt u ruimte voor hetgeen er binnen en buiten u leeft.

brand los biedt een luisterend oor en en ondersteunt in het proces van het waarnemen, benoemen en accepteren van uw natuurlijke kwaliteiten en valkuilen. Samen gaan wij op zoek naar uw diepste drijfveren, en de woorden en beelden die u hierbij heeft, zodat u in het vizier krijgt wie u wezenlijk bent, waar u wilt zijn en hoe u daar komt.

Graag gaat brand los met u de natuur in om te wandelen en stil te staan bij de elementen. Wat wij onderweg tegenkomen en de patronen die wij herkennen, dient vaak als metafoor, of leidraad voor hoe u in het leven staat en zich wilt verbinden.

Bij coaching van brand los staan vrijheid en onderweg zijn centraal. Plezier, respect en genieten van de reis vormen de rode draad tijdens het traject. Samen doorlopen wij de volgende fasen:

  • ontdekken van de lagen die het zicht vertroebelen, waardoor zich nieuwe perspectieven aandienen.
  • ontmoeten van uw ware natuur en wat u beweegt.
  • ontwikkelen van belemmerende overtuigingen, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden.

Belangrijke wegwijzers waar brand los in haar communicatie coaching mee werkt zijn: verbinden, verbeelden en veranderen,  deze gaan hand in hand met veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.brand los